Keresés ebben a blogban

2012. május 21., hétfő

Itáliai fajtaleírás"AZ ITÁLIAI BAROMFI FAJTALEÍRÁSA 


Származás: Olasz parlagi tyúkokból került kitenyésztésre.
Jelentőség: Korán érő tojótyúk, több éven át tartó, magas teljesítménnyel. A csibék gyors növekedésűek, könnyen felnevelhetők. Az ivart jelzőknél könnyű a nemek elkülönítése napos korban, a pihék erősen különböző színe alapján.
Összbenyomás: Közepes nagyságú, erős tyúk, nyújtott, hátrafelé különösen tyúk esetében kidomborodó alak, közepes magasságú, széles állással, dúsan fejlett, feszesen simuló tollazattal és fajta szerint jól kitenyésztett fejpontokkal, büszke testtartás, rendkívül élénk és ügyes, sok színben tenyésztett.
A KAKAS FAJTAJEGYEI
Törzs: erős, széles, hosszú, vízszintes tartású. Rózsástarajúak esetében a kisebb testsúly megengedett.
Nyak: nemesen tartott, gazdag függelékekkel.
Hát: hosszú, hátrafelé kissé ívelt, az enyhén emelkedő farokba észlelhető megszakítás nélkül átmenő.
Vállak: szélesek, lekerekítettek. Szárnyak: hosszúak, feszesen zártak és felhúzva hordottak.
Nyereg: gazdag függelék.
Farok: hosszú, széles, feszesen tűzött, enyhén emelkedő, telten tollazott, hosszú, szépen ívelt, széles fő és melléksarlókkal.
Mell: széles és telt.
Has: jól fejlett, kidomborodó.
Fej: hosszúkás, ám nem keskeny, a nagy taraj alapjául megfelelő nagyságú helyet biztosító.
Pofa: finom bőrű, tollmentes, vörös.
Taraj: feszesen illesztett, vese alakú, álló taraj, dudorok, ráncok vagy kinövések nélkül, amelynek zászlója a tarkóvonalat ráfekvés nélkül követi, a 4-5 cakk a tövén széles és a lap közepéig ér, az egyes cakkok középvonalai a szem irányában találkoznak, vagy rózsataraj, amely feszesen tűzött, finoman gyöngyözött, elöl a fej szélességének megfelelő, hátrafelé pedig el kell keskenyednie.A közepes hosszúságú tarajtövis követi a nyakhajlatot anélkül, hogy ráfeküdne.
Toroklebenyek: középhosszúak, jól kerekítettek, vékonyak.
Füllebenyek: közepes nagyságúak, oválisak, simán felfekvők, fehértől krémszínűig.
Szemek: nagyok, élénkvörösek, élesen elhatárolt írisszel.
Csőr: középhosszú, erős, enyhén hajlott, sárgától narancsszínűig a színváltozat szerint.
Combok: erősek, kiállók, feszesen tollazottak.
Csüdök: középhosszúak, finom csontozatúak, sárgák.
Ujjak: közepes hosszúságúak, jól terpesztettek.
Tollazat: telt, feszesen simuló.
A TYÚK FAJTAJEGYEI
Termetes, erőteljes törzs, széles mellel és jól fejlett, telt, puha hassal, középmagas tág állás, a farok szélesen tűzött és meglehetősen zárt, enyhén felfelé emelkedő vonalban hordott, a taraj metszésében a kakaséhoz hasonló, elöl felálló, hátsó része az oldalán fekszik anélkül, hogy a szemet eltakarná, a toll közepes hosszúságú, széles, jól kerekített. A rózsástarajúak esetében a törzs kisebb teltsége megengedett, a taraj finomabb a kakasénál.
Durva hibák: Kicsi, rövid, otromba vagy keskeny, vékony test, mindenekelőtt kakasokra vonatkozóan, a tyúkok kevéssé fejlett hasa, lapos mell, szűk, túl magas vagy túl alacsony állás, gyenge farok képződés vagy a kakasok a keskeny sarlói, a farok meredek vagy túl lapos tartása, a tyúk álló vagy tekeredett taraja, erősen felfelé irányuló tövis.
SZÍNVÁLTOZATOK
Fogolyszínű: Kakas: A fej sötét aranyszínű, a nyakfüggelék sötét aranyszínű, fekete szálkázottsággal, amelynek a szegélyt nem szabad áttörnie. A vállfedők és a hát vörösarany színűek, lehetőleg szálkázottsággal, a szalagok feketészölden csillogók, a kézevezők feketék, keskeny, barna külső szegéllyel, a karevezőkön fekete belső zászló és csúcs, kívül a háromszöget képezze barna, a mell, a combok és a farok feketék, zöldes fénnyel.
Tyúk: A fej sötét szaruszínű, a nyakfüggelék sötét szaruszínű tollain széles, fekete gerinc-csík, amelynek a szegélyt nem szabad áttörnie, a hát, a vállak és a szárnyfedők szürkésbarnák, lehetőleg egyenletes, fekete fröcsköltséggel és élesen szembetűnő világos tollgerinccel, a mell rozsdásvörös, a has felé szürkéssé váló, az evezők és a farok feketésbarnák.
Durva hibák: Kakasnál: Túl barna vagy szalmaszínű függelékek, sötét szárnyfedők, mell- vagy combrajz, erősen lisztes evezők. Tyúknál. világosabb nyakftiggelék, szélesen áttörő gerinc-csík (korom gallér), gyenge fröcsköltség, túl világos alapszín, flitter rajz, hiányzó gerinc rajz, erősen lisztezett evezők.
Aranyszínű: Kakas: a nyakfüggelék aranyos, fekete gerinc-csíkkal, amelynek a szegélyt nem szabad áttörnie, a vállfedők és a hát aranyvörösek, a nyeregfüggelék telt aranyszínű, gerinc-csík nélkül, a függelékeken és a fedőkön vaskos, arany árnyalat, a szalagok fémes, feketészölden csillogók, a kézevezők feketék, keskeny, barna külső szegéllyel, a karevezők fekete belső zászlóval és csúccsal, valamint barna külső zászlókkal, amelyek a barna háromszöget képzik. A mell és a combok feketék, finom barna szegélyezettséggel vagy fröcsköltséggel, a farok fekete, a sarlókon zöld fénnyel.
Tyúk: A fej és a nyakfüggelék aranyos, minden tollon fekete gerinc-csík, amelynek a szegélyt nem szabad áttörnie, a hát, a vállak és a szárnyak azonos árnyalatú barnás alapszínűek, minden tollon fekete fröcsköltség, erősen szembetűnő sárgásfehér gerinccel és élesen elváló, egyenletes, aranyos flitterrel. A flitter és a gerincrajz a combokig terjednek. Az egész köpönyegtollazatnak színanyagban gazdagnak kell lennie, a mell szín lazacszínűtől barnásvörösig változhat, a kézevezők feketék, keskeny, világosbarna külső szegéllyel, a karevezők belső zászlója és a csúcsa fekete, a külső zászló permetezett, a farok fekete, az alapszínnek megfelelően barna rajzzal.
Durva hibák: Kakasnál. túl barna vagy szalmaszínű függelékek, sötét fedők, a mell- és a combrajz teljes hiánya, durva, tarkán foltozott mell, erősen lisztes evezők. Tvúknál: világosabb nyakfüggelék, szélesen áttörő gerinc-csíkozottság (korom gallér), nyilvánvaló, az összbenyomást zavaró korom vagy rozsda, szalagszerű fröcsköltség, feltűnően egyenlőtlen és nagyon homályos vagy túl világos alapszín, ezüst flitter, feltűnő flitter hiányosság.
Ezüstszínű: Kakas: A fej fehér, a nyakfüggelék ezüstfehér, fekete gerinc csíkokkal, amelyeknek nem szabad a csúcsig kifutniuk és fehéres tollgerinc. A hát ezüstfehér, minden más szín keveredéstől mentes, a vállak ezüstfehérek, a szárnyszalagok zöld fényű feketék, a szárnyakon széles pántot képezve, a kézevezők feketék, keskeny fehér külső szegényekkel, a karevezők külső zászlója fehér, belső zászlója és hegye fekete, a nyeregfüggelék ezüstfehér, gerinccsík nélkül, a mell fekete, enyhe fehér szegélyezettséggel, a combok feketék, fehér szegélyezettséggel, a többi tollazat fekete, a faron fehérrel szegett tollak, a farok fekete, a sarlók zölden ragyogók.
Tyúk: a fej ezüstszürke, a nyakfüggelék ezüstfehér, fekete gerinc csíkokkal, amelyeknek nem szabad a csúcsig kifutniuk és fehéres toll gerinc, a hát, a vállak és a szárnyak ezüstszürkék, egyenletes fröcsköltséggel és fehéres tollgerinccel, a nyakfüggeléktől a farokig minden tollon keskeny, világos ezüstszürke szegélyezettségnek (flitter) kell lennie, a hát és a szárnyak mentesek a rozsdás vagy fakó színeződéstől, a mell lazac színű, a has és a hátsó rész hamuszürke, a farok szürkésfekete, a nagy farokfedő tollakon a rajzolatnak végig kell érnie.
Durva hibák: Kakasnál. nagyon nyitott vagy áttört nyakrajz, rozsda, sárga hát szín, lisztezettség az evezőkön és a sarlókon. Tyúknál: szélesen áttört vagy nyitott nyakrajz, az összbenyomást zavaró korom vagy rozsda, szalagszerű fröcsköltség, feltűnően egyenetlen vagy sötét alapszín, a flitter rajz hiánya.
Fekete: Kakas és tyúk erős zöld lakkal és sötét aljtollazattal valamint sárga csüdszínnel, a csőr színe sötétszaruszínűtől sárgáig.
Durva hibák: Eltérő színű tollak, különösen vörös a függelékben és vörös tollvégek a kakas szárnyain, lisztezettség a farkon, tompa tollazat szín, erősen fehér aljtollazat, zöldes vagy feketés futtatottság a csüd színében.
Fehér pettyes fekete (fekete, fehér pettyekkel): Kakas: Az alapszín fekete, bogárzöld fénnyel, az aljtollazat feketésszürke, az egyes tollak rajza ?V" alakú, tiszta fehér folt (petty) a toll hegyén és a mellen, a szárnyfedőkön és a combokon egyenletesen eloszolva kell mutatkoznia, a nyak- és a nyeregfüggelék tollai ugyanígy fehér hegyűek. A sarlók és a kormánytollak lehetőleg feketék, fehér csúccsal. Tyúk. Az egész testen olyan egyenletesen eloszolva rajzosak, amennyire csak lehetséges, minél több olyan tolluk legyen, amelyek hegyén ?V" alakú fehér hegy mutatkozik. Fiatal állatokon a rajz sokkal gyengébb, mint az öregeken. Két fehér kézevező szárnyanként mindkét ivar esetében megengedett.
Durva hibák: Rozsdás vagy fénynélküli fekete, a kakasnál erősen fehér evezők, kormánytollak és sarlók, a tyúknál nagyon durva vagy túl kevés rajz.
Sávozott: Lehetőleg egyenletes váltakozással minden toll feketével és élesen elválóan enyhe tejkékkel, keresztben sávozott. A sávok lehetőleg keskeny sorokban, egyenes vonalban futnak, kakasoknál azonos szélességben. A tyúk fekete sávjai szélesebbek, s emiatt sötétebb, mint a kakas. A tollvégen fekete sáv, az aljtollazat rajzos.
Durva hibák: kakasnál: sárga vagy szürke szín a rajzban, barna a fekete toll részeken, elmosódott fekete, rozsda a szárnyakon és a háton, fehér a sarlókban és a szárnyfedőkön. Tyúknál: borsozottság a nyakon, fehér lágyék, kormos rajz, mindkét ivar esetében a durva, széles rajz.
Ivart jelző színű: Kakas: a mell, a has, a kézevezők, a farok és az aljtollazat szürkén kendermagos, a nyakfüggelék vöröses-sárga, a nyeregfüggelék aranyszínű, mindkettő szürke gerinc-csíkkal és fehér kereszt sávozottsággal. A hát és a vállak vörösek, mutatkozó kendermagozottsággal, a karevezők belső zászlója szürke, a külső zászló szürke-fehér-sárga színnel hullámzott, összecsukva háromszínű szárny háromszöget képez. Tyúk: fogolyszínű alapon, fénytelen palaszürkén kendermagozott, a rozsda és az enyhe flitter megengedett, a mell színe lazacszínűtől rozsdavörösig változhat, a kézevezők és a farok sötét szürkésbarna, fekete permetezettséggel, a nyakfüggelék arany-színű, szürke gerinccsíkkal és szürkésfehér kereszt sávozottsággal, a csüd színe sárga.
Durva hibák: Sárgával tűzdelt mell szín, a kakas át nem színesedett szárny háromszöge, a köpönyegtollazatból hiányzó barna színárnyalat, a tyúk sárga mell színe, erős flitter, fűzölden futtatott csüdszín, lisztezettség a farokban és az evezőkön.
Kék-fogolyszínű: Kakas: A rajz olyan, mint a fogolyszínű kakasé, de a fekete helyén kék szerepel. A fej narancsvörös, a nyakfüggelék aranyos, a tollak hegyei valamivel sötétebbek, tiszta kék gerincsávval, a szegélynek enyhén át kell 2002. december Galamb és kisállat magazin 5 törnie, a vállfedők és a hát aranyvörösek, a nyeregfüggelék aranyos, kék gerinc-sávokkal, a függelékeken és a fedőkön finom arany árnyalat mutatkozik, a szárnyfedőkön tiszta kék szalag, a kézevezők kékek, keskeny, barna külső szegéllyel, a karevezők belső zászlója és hegyei kékek, csak az összecsukott szárnyak esetén látható külső zászló barna és a háromszöget képzi, a mell, a combok és a farok tiszta kékek. Tyúk: A fej és a nyakfüggelék aranyos, utóbbin tiszta kék gerincsávval, amely a szegélyt enyhén áttörheti. A mell lazac színű, a többi tollazat lehetőleg tiszta kék.
Durva hibák: Kakasnál. kékkel szegélyezett mell, has és combok, rozsdás kék szín, durván áttörő gerinc-sáv, a toll hegyén mutatkozó erős kék külső szegéllyel (rozsda gallér). Tyúknál: durván áttörő gerincsáv, a toll hegyén erős, kék külső szegéllyel (rozsda gallér), nem tiszta, kormos vagy erősen rozsdás kék szín. Mindkét ivarra vonatkozóan a nem tiszta sárga csüdszín.
Gyöngyszürke-narancs: Kakas: Az alapszín gyöngyszürke, a fej, a nyak- és a nyeregfüggelék szalmasárga, enyhe szürke gerinc-sávval, a hát és a szárnyfedők szalmasárgák, a mell, a has, a combok, az evezők, a kormánytollak és a sarlók gyöngyszürkék, fehér futtatottság nélkül, a mellen az enyhe szegélyezettség megengedett. Tvúk: Az egész testen gyöngyszürke alapszín, a nyakfüggelék szalmasárga, gyöngyszürke gerincsávval, a mell enyhe lazacszínű, a szárnybúbon az enyhe lazac futtatottság megengedett.
Durva hibák: Erősen szegélyezett mell, áttörő gerincsáv, erősen kormos gyöngyszürke szín, minden lisztezettség.
Narancsszínű: Kakas: A fej szalmasárga, a nyakfüggelék szalmasárga, fekete gerinc-sávokkal, amelyeknek nem szabad áttörniük, a hát közepe gesztenyebarna, intenzíven ragyogó, a vállak egyenletes narancsvöröstől arany narancsig. A szárnyakon széles szalagot képezve, a szárnyszalagok fémes kékeszöld színben fénylők. A kézevezők feketék sárgásfehér külső zászlóval, a karevezők belső zászlója és hegye fekete, a külső zászló sárgásfehér úgy, hogy az összecsukott szárnyakon, feketén keretezett, sárgásfehér háromszög mutatkozik, a nyeregfüggelék narancssárga, enyhe, alig látható fekete gerincsávval, a has és a farok fekete, a sarlótollakon erős zöld fénnyel, a mell és a combok feketék, a mell felső részén keskeny, narancsszínű szegélyezettség megengedett. Tyúk: A fej szürke, sárga futtatottsággal, a nyakfüggelék szalmasárga, fekete gerincsávokkal, amelyeknek nem szabad áttörniük, minden tollnak viaszsárga a gerince, a hát, a vállak és a szárnyak szürkésbarnák, szalmasárga futtatottsággal és finom fröcsköltséggel, erősen viaszsárga gerincek és keskeny, szalmasárga szegélyezettség. A mell lazacszínű, a has és a hátsó rész hamuszürke, sárga futtatottsággal, a kormánytollak feketésbarnák, enyhe zöld fénnyel, a nagy farokfedő tollak csaknem végükig fröcsköltek.
Durva hibák: kakasnál: nagyon nyitott vagy áttörő nyakrajz, a mell és a combok durva rajza, nagyon foltos, nem egységes vagy túl világos hát szín, hiányzó zöld fény, erősen lisztes evezők és sarlók. Tyúknál. szélesen áttörő nyakrajz, elmosódott fröcsköltség, erősen lisztes evezők.
Vörös nyerges: Kakas: A Tószín tejfel fehér, a fej narancsvörös, a nyaktollak világos aranysárgák, a hegyük felé kissé teltebbé válók, tejfel fehér gerincsáv, amelynek nem szabad áttörnie, a váll és a hát színe mély vérvörös (karminvörös), a hát. színe a nyereg felé kissé kivilágosodik, a nyeregfüggelék vörös, aranysárgával szegélyezett, finom, alig látható tejfel fehér gerincsávokkal, melyek nem törhetnek át, a szárnyfedők vérvörösek és széles tejfel fehér szalaggal vannak lezárva, a kézevezők tejfel fehérek. A karevezők belső zászlója és hegye fehér, a külső zászló vörösbarna, az összezárt szárnyon fehérrel keretezett, vörösbarna háromszöget képezve. A mell, a has, a combok és a farok tejfel fehérek. Különösen intenzív színű állatokon gyakran enyhe fekete fröccsök jelentkeznek ezeken a helyeken, melyek megengedettek. Öreg kakasok esetében az enyhe, világos vörös szélek a mellen és a farokfedő tollakon megengedettek. Tyúk: A fej világos aranysárga, a nyaktollak világos aranysárgák, tejfel fehér gerincsávval, amely nem törhet át, a mell és a nyakelej erősen lazac színű, a többi tollazat tej fel fehér, néhány toll a szárnybúbon gyenge, vörösfakó szegélyrajzot visel (szárnyrózsának nevezik), amelynek azonban melltollakkal fedettnek kell lennie.
Durva hibák: Fehérrel áttört szárnyfedők öreg kakasoknál, fehérrel fröcskölt nyak- és nyeregfüggelék, sok fekete a farokban, világosvörös szélekkel jelzett mell fiatal kakasok esetében. A tyúknál barnás tollak a köpönyeg tollazatban és az evezők között, erősen áttört és nagyon világos, illetve fehérrel szegélyezett mell tollak.
Vörös: Kakas: Egyenletes, fénylő, telt vörös, de nem rhode island vörös, az aljtollazat vörös, a farok feketeként megengedett, azonban nem zöld lakkal, hanem bíbor színűvel. Tyúk. Lehetőség szerint egyenletes toll, fényben gazdag vörös, de nem rhode island vörös. Durva hibák: Kakasok fénytelen színe, különösen a sötétvörös vállakkal kapcsolt sárga nyak, sárgás, lisztes vagy gerinc szálkás rajzolat tyúkok esetében, agyagos alapszín, fehér vagy kormos aljtollazat, szőrös tollképződés, lisztezettség az evezőkön, sok vörös a füllebenyeken.
Sárga: Kakas és tyúk: Egyenletes aranysárga felső- és aljtollazattal, sárga tollgerincekkel, a farok enyhe fröcsköltsége megengedett, viszont nem mutatkozhat fehér szín, illetve lisztezettség, a kéz- és a karevezőknek telt sárgáknak kell lenniük és sötét sárga tollgerincekkel kell rendelkezniük. A kakas farkában mutatkozó kevés bronz árnyalat enyhe hiba, amely a ?nagyon jó" minősítést nem zárja ki.
Durva hibák: Vörös, szalmás vagy nagyon foltos tollazat, fekete szín az evezőkön, lisztezettség, nyakrajz, sok korom a farokban. Kék: Kakas: Az alapszín egyenletes, közép árnyalatú galamb kék szegéllyel vagy anélkül (valamivel világosabb vagy sötétebb alapszín egyelőre még megengedett), a fej, a nyak- és a nyeregfüggelék színe mély sötétkéktől bársonyfeketéig, változhat a fő és a mellsarlók mély sötétkékek, az aljtollazat világoskék. Tyúk: Az alapszín egyenletes, közép árnyalatú galamb kék szegéllyel vagy anélkül (valamivel világosabb vagy sötétebb alapszín egyelőre még megengedett). A nyakfüggelék mély sötétkék, az aljtollazat világoskék, az enyhén zöldessárga csüdszín megengedett.
Durva hibák: nagyon sápadt, csaknem fekete vagy foltos alapszín, barnás nyakfüggelék, félhold szegélyezettség, a sarlótollak lisztezettsége, túlságosan zöld vagy sötét csüdszín.
Fehér: Kakas és tyúk: Tiszta fehér, a háton ezüst csillogású fénnyel.
Durva hibák: Erős sárga futtatottság.
Világos: Kakas: A fej fehér, a nyakfüggelék ezüstfehér, fekete, zölden csillogó szárnycsíkokkal, amelyeknek nem szabad a csúcsig kifutniuk, a rajz csaknem a fejig felérő és elöl csukott (gallérzáródás), a nyakfüggelék alatt a felső háton fekete csepprajzolattal, a farok tiszta fekete, zöldes fénnyel, a fedőtollak és a kis sarlók fehérrel szegélyezettek, a nyereg lehetőleg szárcsík rajz nélküli, a kézevezők feketék, fehérrel szegett külső zászlóval, a karevezők belső zászlója fekete, külső zászlója fehér, a fehér szárny háromszöget képezve, a többi tollazat tiszta ezüstfehér, az aljtollazat szürkéskék. Tyúk: A rajz, mint a kakasé, a szárcsíkok a másképp formált tollaknak megfelelő legszélesebbek, a hát tiszta fehér, a farokfedő tollak feketék, éles fehérszegélyezettséggel.
Durva hibák: Erősen áttörő szárnycsík a nyakfüggelék tollain (fekete gallér), erős kettőzött szél kakasok esetében barnás fröcsköltség és fekete tollak a háton, a szárcsíkok és a farokfedők erős barna árnyalata, hasonlóképpen az aljtollazaté, csaknem fehér evezők, sok fehér a Tósarlókon, különösen fiatal kakasok esetében, a tyúkok farokfedő tollainak hiányzó rajza, a fedőtollazatban mutatkozó erős sárga futtatottság, a színanyag teljes hiánya az aljtollazatban.
Porcelán színű: Kakas: Az alapszín világos, tiszta aranybarna, mohosság és bors nélkül, minden toll végén kerek, ~ fekete folt és abban, a toll hegyén egy kis fehér pont (gyöngy) helyezkedik el. (Több éves állatok esetében a fehér pont valamivel nagyobb és a fehér folt ekkor félhold alakú keretezettség.) A nyak- és a nyeregfüggelék sötét aranyos, nem vörös, a nyakfüggelékben fekete gerincszálkázottság, az öreg kakasok függelékeiben fehér pontrajznak kell lennie, a fiatal kakasoknak kevesebb a gyöngyözöttsége, a vállak és a hát vörösbarnák, tehát valamivel sötétebbek, mint a másutti alapszín, az evezők belső zászlója fekete, külső zászlója aranybarna úgy, hogy a zárt szárny a háromszöget tiszta alapszínűként mutatja. Lehetőleg minden evezőtoll csúcsán fehér végfolt, a szárnyfedő tollakon két feketefehér szárnyszalag, a faroktollak feketék, fehér végfolttal. Tyúk.' Azonos rajz mellett az alapszín valamivel világosabb árnyalatú, mint a kakasé, a színnek az egész testen egyenletesen kell eloszlania, a szárnyfedők és a hát sem sötétebbek, a farokfedő tollak aranybarnák, fekete végfoltokkal és fehér gyöngyökkel.
Durva hibák: Egészen fehér fej, sok mohosság és bors, tiszta fehér tollak a farokban vagy a karevezők között (fehér kézevező két tollig mindkét oldalon megengedett), hiányzó mellrajz.
Fehér pettyes kék (kék fehér pettyekkel): Kakas: Az alapszín kékesszürke, az aljtollazat világos kék, az egyes tollak rajza vonatkozásában törekednek a toll hegyén helyezkedő tiszta fehér folt (bab) elérésére, melynek a mellen, a szárnyfedőkön és a combokon lehetőleg egyenletes eloszlásban kell mutatkoznia, szalag rajz elérésére törekszenek, a nyak- és a nyeregfüggelék sötétkék, fehér tollhegyekkel, vagy fehérrel gyöngyözött, a sarlók lehetőleg fehér hegyűek. Tyúk: Az alapszín kékesszürke, az egész testen lehetőleg egyenletesen rajzos, a fej és a nyak színe valamivel sötétebb kék, az aljtollazat világos kék, a farok és az evezők rajzosságára törekedni kell, a csüd sárga, enyhén zöldessárga színe elfogadott.
Durva hibák: Sápadt, csaknem fekete, vagy foltos alapszín, kékes nyakfüggelék, nem tiszta vagy elmosódott alapszín és túl sok fehér, nagyon zöldes csüdszín, az aljtollazat világoskéktől eltérő színe.
Fekete szegélyes arany: Kakas: A fej aranyszínű, a nyakfüggelék telt aranyszínében finom fekete gerincszálkázottsággal, amelynek nem szabad áttörnie, a vállfedők és a hát erősen csillogó, telt aranyszínűtől gesztenyebarnáig, rozsda vagy egyéb szín bekeveredése nélkül, a nyeregfüggelék olyan, mint a nyakfüggelék, a mell, a has, és a combok minden tollán aranyvörös közép mező és zöld ragyogású, fekete szegélyezettség, a kézevezők külső zászlója aranyvörös, belső zászlója fekete, a karevezők telt aranyszínűek, fekete szegélyezettséggel, összecsukott szárny esetén két zölden ragyogó, finoman szegélyezett, aranyvörös szárny háromszöget képezve, az aljtollazat fekete, a farok fekete, dús zöld fénnyel. Tyúk: A fej aranyszínű, a nyakfüggelék aranyszínű, fekete, zölden csillogó gerincszálkázottsággal, amelynek nem szabad áttörnie, az egész ködmöntollazatban, lehetőleg minden tollnak keskeny, zölden csillogó fekete a széle, és aranyvöröstől okkerbarnáig terjedő színű a közép mezeje, utóbbi mohosság vagy bors nélkül, a has az aljtollazat és a kormánytollak feketék.
Durva hibák: Kakasnál: túlságosan tompa vagy fakó szín, erősen kormos nyak- és nyeregfüggelék, nem tiszta színek a vállakon, a szárnyfedőkön és a háton, a tollazatban különösen a farokban, a szegély hiányzó zöld fénye. Tyúknál: túl tompa vagy fakó szín, erős mohosság a mellen, a háton és a szárnyfedő tollakon, túl széles vagy hiányzó szegély, valamint annak hiányzó zöld fénye.
Kék szegélyes arany: Kakas: A fej aranyszínű, a nyakfüggelék aranytól aranyvörösig, a kék gerinc-szálkázottság kitűzött cél. A vállfedők és a hát ragyogó gesztenyebarnák, a nyeregfüggelék telt aranyszínű, kék gerinc-szálkázottsággal, a mell, a has és a combok minden tolla kékkel keskenyen szegélyezett, aranyvörös közép mezővel, a nagy evezők külső zászlója aranyvörös, a fedett belső zászló világoskék, a szárnyfedő tollaknak kékkel szegélyezett szalagot kell képezniük, az aljtollazat kékesszürke, a farok ragyogó világoskék. Tyúk: A fej aranyszínű, a nyakfüggelék aranyos, kék gerincszálkákkal, a mell, a combok, a szárnyak minden tollán keskeny, kék szegély és aranyvörös közép mező, az aljtollazat és a has kékesszürke, a farokfedő tollak aranyvörös közép mező mellett kékkel szegélyezettek, a kormánytollak kékek.
Durva hibák: A mell hiányzó szegélyezettsége, a tollak középmezejének erős fröcsköltsége, fehér aljtollazat.
Fehérrel szegélyezett arany: Kakas: A fej aranyszínű, a nyakfüggelék aranyszínű, fehér gerincszálkákkal, a vállak és a hát erős aranyvörös, a nyeregfüggelék aranyszínű, finom, fehér gerincszálkákkal, a mell és a comb minden tollán tejfel fehér szegélyezettség és aranyvörös közép mező, a has- és az aljszín fehér, a szárnyfedő tollaknak fehérrel szegett szalagot kell viselniük, a farok fehér. Tyúk: A fej aranyszínű, a nyakfüggelék aranyszínű, fehér gerinc szálkákkal, a mell, a combok, a szárnyak és a hát min den tollán keskeny, fehér szegély és aranyvörös közép mező, a has, a farok és az aljtollazat tejfel fehér, a farokfedő tollak aranyvörös közép mező mellett, fehéren szegélyezettek.
Durva hibák: Hiányos szegélyezettség, főleg a mellen, kékes vagy fehér nyakfüggelék, kék vagy fekete tollak a farokban (apró fröccsök megengedettek), az egész szegélyezettség kékes árnyalat.
SÚLYOK
Kakas: 2,25-3 kg, tyúk: 1,75-2,5 kg. Az arany és az ivart jelző színű kakas 2,5-3 kg, tyúk: 2-2,5.
Tenyésztojás legkisebb súlya: SS g, arany és ivart jelző színűeké: 56 g.
A tojáshéj színe: fehér.
Gyűrű nagyságok: Kakas: 18 (IV), tyúk: 16 (V)."
/idézve: http://diszbaromfik.5mp.eu/web.php?a=diszbaromfik&o=DjEPbjXmpO/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése